Subasi_Akademi_Logo

Bugüne kadar eğitim alanında göstermiş olduğumuz faaliyetler, siz değerli iş ortaklarımızı memnun etmiş ve sahada günlük işlemlerimizin çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine sebebiyet vermiştir.

İLETİŞİM

SÜRE
Yaklaşık 3 Saat
EĞİTMEN
Sezai KAYA

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

AMAÇ
YYS almış firmanın alırken taahhüt ettiği şartların korunması, GİK Yönetmeliği’nin getirdiği kolaylıkların askıya alınmaması için dikkat edilmesi gereken konular, güvenlik, arşiv, tesislerin fiziki koşulları, yükleme boşaltma alanları, şoförler, muhasebe kayıtları, ceza davası, ortaklık yapısı değişikliği, adres değişikliği gibi konular hakkında bilgiler verilecek ve bu konu hakkında farkındalık yaratılacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • YYS Nedir?
 • YYS sağladığı avantajlar – kolaylıklar,
 • YYS’de bulunan hakların korunması için gereken koşullar,
 • Satın alma, satış, depo, muhasebe, arşiv, güvenlik, insan kaynakları gibi birimlere düşen görevler
 • Gümrük beyannamesinin kontrol süreci,
 • Bildirimler,
 • Adres, ortaklık yapısı değişikliği, yeni tesis ekleme,
 • ISO belgeleri ve güncellemeler,
 • Teminatlar,
 • Alınması gereken eğitimler

SÜRE
Yaklaşık 5 Saat
EĞİTMEN
Sezai KAYA

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
YYS almanın şartları, soruların cevaplanması, müfettiş denetim süreci, sertifikanın getirdiği avantajlar ve ödevler, sertifikanın askıya alınması, geriye alınması ve iptali, YYS sahibi firmaların bundan sonraki dönemlerde tabi tutulacağı denetimlerde nelerin önemli olduğu, müfettişlerin bir çok konudaki bakış açıları, olası hatalar, muhasebe ve arşiv düzeni gibi konulara değinilerek gümrükte önemli maliyet avantajı sağlayan YYS hakkında farkındalık yaratılacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • YYS Nedir?
 • YYS Tarihçesi ve Uluslararası boyutu
 • YYS sağladığı avantajlar – kolaylıklar
 • YYS almak için gereken koşullar
 • YYS Ek-2 Soru Formu ve soruların cevaplama süreci
 • Başvuru süreci
 • Yerinde Denetim ve Müfettiş incelemesi
 • YYS Sahibi olmanın getirdiği sorumluluklar
 • YYS koşullarının devam ettirilme zorunluluğu
 • Muhasebe ve arşiv düzeni- izlenebilirlik
 • Müfettiş denetimleri- sonradan kontrol
 • YYS kolaylıklarının askıya alınma nedenleri
 • YYS kaybetme nedenleri
 • Sık karşılaşılan hatalar ve bunların sertifikaya etkileri

 

 

SÜRE
Yaklaşık 3 Saat
EĞİTMEN
Sezai KAYA

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
YYS Yönetmeliği çerçevesinde faaliyet raporu ve Sonradan Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlere değinilerek bu konuda dikkat edilmesi gereken konular ele alınacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Faaliyet raporu
  • Faaliyet raporunun kapsamı
  • Raporun sunulacağı dönem
  • İncelenecek beyannamelerin seçimi
  • İncelenmesi zorunlu alanlar
  • Faaliyet raporunun prosedürü
  • Faaliyet raporunda yapılan tespitlerin sonuçları
  • Faaliyet raporu sunmamanın yaptırımı
 • Sonradan kontrol yönetmeliği
  • Denetim sıklığı
  • Denetim sürecinde prosedür
  • İncelenen belgeler
  • İncelenen muhasebe hesapları
  • Örnek muhasebe kayıtları
  • Bağlantı numaralarının önemi
  • Muhasebe ve arşiv düzeni
  • Faaliyet raporunun sonradan kontrolde yeri
  • Sonradan kontrolde psikolojik sürecin yönetimi
  • Müfettişle olan ilişkide dikkat edilmesi gereken konular

SÜRE
Yaklaşık 3 Saat
EĞİTMEN
Sezai KAYA

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
Bu eğitimde gümrük denetimlerinde (sonradan kontrol) hangi alanların kontrol edildiğine ve en çok ceza ile karşılaşılan konulara değinilerek, cezalarla karşılaşılmaması adına alınabilecek önlemlerden bahsedilmektedir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Para transferleri gümrük beyannamesi uyumu,
 • Transfer fiyatlandırması kapsamında yapılan fiyat düzeltmeleri (price adjustments),
 • İlişkili şirketler ve ilişki beyanları,
 • Satın alma sözleşmeleri ve damga vergisi,
 • Fiyat düzeltmeleri, debit note, fark faturaları,
 • Management fee, yönetim danışmanlığı, harcamalara katılma payı ödemeleri,
 • Dar mükelleflere yapılan ödemeler,
 • 2 no.lu KDV beyanları ve muhtasar beyannameleri,
 • Royalti ve lisans ödemeleri,
 • Navlun farkları ve teslim şekilleri,
 • Taşıma şekli, aracı ve güzergah değişiklikleri,
 • Emsal navlun beyanları ile gerçekleşen rakamların uyumu,
 • İşçilik giderleri (bakım, yenileme, temizleme, configrasyon vs),
 • Kalıp bedeli ödemeleri,
 • Fark bedel mahiyetindeki kap ve ambalaj bedelleri,
 • Para transferlerinin tarihi ile beyanname tarihlerinin uyumu (KKDF),
 • Cari hesap bakiyeleri (KKDF),
 • Kargo yoluyla gelen malların gümrüğe beyan edilip edilmediği,
 • Yolcu beraberi beyansız mal gelip gelmediği,
 • Demuraj ödemeleri,
 • KDV ve ÖTV matrahlarının kontrolü
 • YYS kolaylıklarının askıya alınma nedenleri
 • YYS kaybetme nedenleri
 • Sık karşılaşılan hatalar ve bunların sertifikaya etkileri
 • Menşe ve dolaşım belgelerinin şekli kontrolü,
 • Tedarikçi beyanı ibraz edilmesi gereken işlemler, 
 • ADV, İGV ve EMY denetimi ve doğru belgelerin kullanılıp kullanılmadığı,
 • Doğrudan nakliyat,
 • Muafiyet kodları,
 • Çelişkili GTİP’lerden mal çekilmesi,
 • Geçmişteki GTİP değişiklikleri ve cezalar,
 • Tarifede veya izinde belirtilen taahhütlere uygun yerde kullanım,
 • Dâhilde işleme stoklarının yurtiçine satılıp satılmadığı,
 • TEV denetimi ve stok hareketlerinin TEV beyanlarına uygunluğu,
 • Eşdeğer eşya koşullarına uyulup uyulmadığı,
 • İkincil işlem görmüş ürünlerin beyanı,
 • Firelerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,
 • İhracat GTİP’leri üzerinden ÖTV beyanları,
 • Stok kartları ve ambar defterinin gümrük beyannameleri ile uyumu, 
 • Bedelsiz beyanların denetimi (dahilde işleme ve hariçte işleme),
 • KDV oranlarının doğruluğu,
 • Antrepo beyannameleri ile ithalat beyannamelerinin uyumu
 •  

SÜRE
Yaklaşık 5 Saat
EĞİTMEN
Sezai KAYA

HEDEF KİTLE
Dış ticaret departmanında görevli personellerin alması gerekmektedir. Şirket bünyesinde dış ticaret departmanı bulunmuyorsa, firmada ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştiren personel bu eğitimi almalıdır.

Ayrıca dış ticaret biriminin bilgisi dışında yurtdışı transfer işlemleri yapılıyorsa muhasebe ve finans birimlerinin de katılmasını tavsiye ederiz.

AMAÇ
YYS sahibi firmaların her yıl almaları gereken bu eğitimle ilgili personelin gümrük ve dış ticaret mevzuatı hakkında farkındalık düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Eğitim Konu Başlıkları

 • Genel gümrük ve dış ticaret mevzuatı
 • Tarife, kıymet ve menşe belirlenmesi konularında mevzuatı
 • Lisans, izin, uygunluk belgesine tabi eşya mevzuatı
 • Ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi eşya mevzuatı
 • Kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi eşya mevzuatı,
 • Çift kullanımlı eşya mevzuatı
 • İthalat veya ihracatının yasak eşya mevzuatı
 • Ambargoya tabi eşya mevzuatı

Eğitimin Alınması Gereken Sıklık

Bu eğitimin ilgili personel tarafından her yıl alınması gerekmektedir.

 

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Sezai KAYA

HEDEF KİTLE

Bu eğitim, sertifika sahibi firmada, taşıma araçlarının kontrolünü gerçekleştiren;
Depo/sevkiyat personeli, Sürece dahil ise güvenlik biriminin alması gerekmektedir.

AMAÇ
YYS sahibi firmaların 3 yılda bir almaları gereken bu eğitimle ilgili personelin gümrük ve dış ticaret mevzuatı hakkında farkındalık düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Eğitim Konu Başlıkları

 • YYS nedir? Tarihçesi
 • Eğitimi alan personelin YYS açısından önemi
 • Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleri ile ilgili riskler
 • Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumlar gibi unsurların tespit edilmesi
 • Narkotik maddelerin tespiti
 • Nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddelerin tespiti
 • Yanıcı ve patlayıcı maddelerin tespiti
 • Zula kontrolü
 • 7 nokta kontrolü
 • Kontrol formları ve örnek form
 • Araçların genel bütünlüğünün kontrolü
 • Sahaya giriş çıkış kayıtları ve önemi
 • Fazla veya eksik mal çıkması
 • Yanlış yüklemeler ve sonuçları
 • Kamera açılarının önemi
 • Yükleme ve boşaltma yapılacak yerler
 • Araçların yanaşma açısı
 • Gümrük muhafaza ekiplerinin yakalamalarından örnekler
 • Riskli ve uygunsuz araçların tespiti

Eğitimin Alınması Gereken Sıklık

Bu eğitimin ilgili personel tarafından 3 yılda bir alınması gerekmektedir. Yeni başlayan personelin de bu eğitimi alması gerekmektedir.