Subasi_Akademi_Logo

Bugüne kadar eğitim alanında göstermiş olduğumuz faaliyetler, siz değerli iş ortaklarımızı memnun etmiş ve sahada günlük işlemlerimizin çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine sebebiyet vermiştir.

İLETİŞİM

SÜRE
Yaklaşık 4 Saat
EĞİTMEN
Sezai KAYA

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

AMAÇ

İhracat rejiminin işleyişi hakkında genel bilgilendirme yapılarak nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunulacak ve konunun önemi hakkında istişareler yapılacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

– İhracat tanımı

 • Gümrük Kanununa göre
 • KDV ve ÖTV kanununa göre
 • KDV ve ÖTV kanununun tanımları arasındaki farklar
 • KDV ve ÖTV kanununun tanımları arasındaki farkların ihraç kayıtlı satışlara etkisi

– Fiili ihracat

– İhracat beyannamesi iş akışı ve beyannamenin kapanması

 • Taşıma şekline göre iş akışları
  • Karayolu
  • Denizyolu
  • Havayolu

– Beyannamenin kapanmasının sonuçları

 • Kdv – ötv
 • Kambiyo

– İhracat türleri

 • Konsinye
 • Bedelsiz
 • Takas
 • Transit ticaret
 • Ticari kiralama
 • Offset
 • Ön izne bağlı ihracat
 • Kayda bağlı ihracat
 • Yurtdışı fuar ve sergilere katılım
 • Serbest bölgelere ihracat
 • Geçici ihracat

– Kargo yoluyla ihracat

 • Şartlar
 • Kdv ve ötv iadesi

– Rejim kodları

 • Rejim kodları ve anlamları – sonuçları

– İhracat beyannamesinin okunması

 • Örnek beyanname incelemesi
 • İhracatta belge düzeni( e- fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler)

– İhracat beyannamesinde özellikli durumlar

 • İhracat beyannamesinde düzeltme işlemleri
 • Alıcı değişikliği
 • İmalatçı bilgisi hataları

– Geri gelen eşya

 • Vergilendirme
 • Yararlanılan menfaatlerin iadesi

– İhracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğu

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Emre AYDOĞDU

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin;Tedarik zinciri, Lojistik, Dış ticaret, Satın alma birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
İhracatta yararlanılabilecek devlet destekleri ile ilgili bilgi sağlamak

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

A- Sektörümle Birlikte Hareket Etmek

 • UR-GE Desteği
 • Sektörel Ticret Heyeti
 • Alım Heyeti

B- Yurt Dışın Gidip Müşteri Bulmak

 • İş Seyahatleri Destekleri
 • Fuar Harcamaları Destekleri
 • Sektörel Ticaret Heyeti
 • Yeşil Pasaport

C- Yurt Dışında Ürünlerimin Reklamını Yapmak veya Yurt Dışında Bir Yer Almak

Ofis Mağaza Depo Destekleri

 • Yurt Dışında Şirket Satın Alma
 • Türkiye Ticaret Merkezleri
 • Reklam Desteği
 • Marka Tescil Desteği

D- Müşterimi Tanımak ve Pazarımı Öğrenmek

 • Müşterileri ve rakibi Tanımak
 • Marka Bilinirliğini Ölçmek
 • Satış Uygulamalarını Öğrenmek
 • Yurtiçi Fuar Desteği

E- Hammaddelerimi Vergisiz Almak, Ürünlerimi Satarken Kalitemi İspatlama

 • Standartlara Uygunluk Tespiti
 • Hammadde

 

SÜRE
Yaklaşık 3 Saat
EĞİTMEN
Emre AYDOĞDU

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin;Tedarik zinciri, Lojistik, Dış ticaret, Satın alma birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ

İhracat iş akışı ve türleri ile ilgili genel bilgi sağlamak

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

A- İhracat Rejimi

Rejim, Kontrol, Beyan, Fiili İhracat, Özet Beyan, TC Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya, Geçici Depolama Süresi ve Takip Edilmeyen Beyannameler

B- Gümrük Rejimleri

İhracat Rejimi, Rejim Kodları, Gümrük Uygulamasının Unsurları, Beyan, Prosedür Kodları, İkili Rejim Kodları, Birbirlerini Açan Rejimler, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi

C- İhracat Yönetmeliği-İhracat Şekilleri ve Esasları

Ön izne bağlı ihracat, Kayda Bağlı İhracat, Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ile İhracat, İthal Edilmiş Malın İhracı

D- Gümrüklü Sahalarda Operasyonel Süreçler

Denizyoluyla İhracat Rejimi İş Akışı, Karayoluyla İhracat Rejimi İş Akışı, Havayoluyla İhracat Rejimi İş Akışı, Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat, Bedelsiz İhracat, Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat, Finansal Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat, Sergi ve Fuar Eşyası