Subasi_Akademi_Logo

Bugüne kadar eğitim alanında göstermiş olduğumuz faaliyetler, siz değerli iş ortaklarımızı memnun etmiş ve sahada günlük işlemlerimizin çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine sebebiyet vermiştir.

İLETİŞİM

SÜRE
Yaklaşık 3 Saat
EĞİTMEN
Sezai KAYA

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

AMAÇ

Serbest dolaşıma giriş, ihracat, geçici ithalat, dahilde işleme, antrepo, transit, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinin KDV ve ÖTV mevzuatı karşısındaki durumları, ithalatta KDV ve ÖTV matrahının nasıl oluştuğu, KDV ve ÖTV mevzuatında yer alan cezalar ele alınarak bilinmesi gereken önemli konular ve haklara değinilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • KDV ve ÖTV’nin genel işleyiş kuralları
 • Vergiyi doğuran olaylar
 • İndirim mekanizması
 • İstisnalar
 • Gümrük rejimlerine göre KDV ve ÖTV uygulamaları
 • Gümrük kıymeti, KDV ve ÖTV matrahı
 • Cezalar

SÜRE
1 Tam Gün
EĞİTMEN
Sezai KAYA, Aytaç VAROL

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

AMAÇ

İthalat öncesi alınması gereken TSE-TAREKS izinlerinin neler olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği ile piyasa gözetim ve denetim işlemlerinden bahsedilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Ticarette Teknik Engeller Anlaşması
 • Düzenlenmemiş alanda uluslararası mevzuat
 • AB uyum sürecinde uyumlaştırılan regülasyonlarda dair dış ticaret teknik düzenlemeler işlemleri
 • Dış ticarete teknik düzenlemeler ve standardizasyon
 • Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)
 • TSE uygunluk değerlendirmesi işlemleri
  ✓ İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi
  ✓ Araç Parçalarının İthalat Denetimi
  ✓ “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi
 • Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı İşlemleri
  ✓ Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İth. Denetimi
  ✓ Oyuncakların İthalat Denetimi
  ✓ Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi
  ✓ Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi
  ✓ Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi
  ✓ Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi
  ✓ Bazı Tarım Ürün. İhracat ve İthalat Ticari Kalite Denetimi
 • Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi
 • Ürünlerde yer alması gereken bilgiler
 • Koşullu Kabul ile ithal edilen eşyalar ve bu eşyalarda Piyasa Gözetimi
 • Teknik düzenlemelerde üretici/ithalatçı sorumluluğu

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Sezai KAYA

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

AMAÇ

Teminatlı işlemlerin neler olduğu, teminatın nasıl takip edileceği, ÖTV listesinde bulunan malların teminat çözüm süreçlerinden bahsedilerek konu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Gümrükte iş akışı
 • Teminat işlemlerinin dayanağı
 • Teminat alınan haller
 • Teminatların takibi
 • ÖTV I sayılı liste
 • Teminat türleri
 • Teminat olarak verilebilecek değerler
 • Teminatların muhasebeleştirilmesi
 • Gümrük beyannamesinin okunması ve teminatlı işlem

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Hale GÜNAYDIN

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Dış ticaret, Tedarik Zinciri birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ

Bu eğitimin amacı ithalat işlemlerinin aşamaları ile ilgili bilgi vererek stratejik taşıma şekli seçimi ya da tahmini gümrükleme süreleri ile ilgili bilgi vermektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Tanımlar
  • İhtisas Gümrükleri
  • İzinler – İlgili Kurum ve Kuruluşlar
  • Özet Beyan ve Gümrüklü Sahalar
  • İthalat Operasyonunun İşleyişi
  • Gümrük Tarifesi
  • Gümrük Kıymeti
  • Gümrük Vergileri ve Hesaplama Metotları
  • Taşıma Şekillerine Göre Gümrüklerde İş Akış Süreçleri

    – Havayolu
    – Karayolu
    – Denizyolu

• Gümrük Laboratuvar Süreçleri
• Gümrük Beyanında Kontrol Türleri (Hatlar)

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Sezen KAYA, Hale GÜNAYDIN

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
Gümrük beyannamesinin kutucuklarının ne anlama geldiği, beyannameye eklenen belgelerin neler olduğu, bu belgelerden hangi verilerin beyannameye aktarıldığı, YYS sahibi firmaların nereleri kontrol etmesi gerektiği, beyanname kutucuklarının muhasebeleştirme sürecindeki önemi ele alınmaktadır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Rejim kodları
 • Tahakkuk tablosu ve oluşumu
 • Teminat – vergi ayrımı
 • GTİP
 • Fatura bedeli
 • Gönderici, alıcı
 • Kap sayısı, ağırlık
 • Fatura, ATR, çeki listesi, menşe belgeleri, konşimentolar