Subasi_Akademi_Logo

Bugüne kadar eğitim alanında göstermiş olduğumuz faaliyetler, siz değerli iş ortaklarımızı memnun etmiş ve sahada günlük işlemlerimizin çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine sebebiyet vermiştir.

İLETİŞİM

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Hale GÜNAYDIN

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Satın alma personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

AMAÇ
Bu eğitimin amacı dış ticarette kullanılan teslim şekilleri ve riskleri ile ilgili bilgi vermek, teslim şekillerinin doğru kullanımı için farkındalık yaratmaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Incoterms 2010-2020 Farkları
 • Taşımacılık Türlerine Göre Incoterms Kullanımı
 • E Grubu Teslim Şekli Detaylı Anlatımı
 • C Grubu Teslim Şekli Detaylı Anlatımı
 • D Grubu Teslim Şekli Detaylı Anlatımı
 • Incoterms’te Hasarın Geçişi

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Hale GÜNAYDIN

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Satın alma personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

AMAÇ
Bu eğitimin amacı dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri ve riskleri ile ilgili bilgi vermek, ödeme şekillerinin doğru kullanımı için farkındalık yaratmaktır.

EĞİTİM KONULARI

A- Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri

 • Akreditif (Letter Of Credıt-L/C)
 • Peşin Ödeme (Advance Payment/Prepayment)
 • Mal Mukabili Ödeme (Açık Hesap/Open Account)
 • Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
 • Konsinye İhracat (Consıgnatıons)
 • Mahsuben Ödeme
 • Vesaik Mukabili Ödeme/Poliçeli Satış (CAD)

B- Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilecek Hususlar

SÜRE
10 Saat ( 2 gün 5’er saat )
EĞİTMEN
Dr. Arif AYLUÇTARHAN
Sezai KAYA

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

AMAÇ
Gümrükçe onaylanmış işlem türleri, dış ticarette ödeme ve teslim şekilleri, iade ve teşvikler gibi dış ticaret firmalarının karşılaşacağı birçok konunun gümrük ve vergi mevzuatındaki yeri ile bunların muhasebeleştirilmesi ele alınıp her bir konu bazında farkındalık yaratılacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Hesaplar  
 • İthalat ve İhracat Süreci
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Muhasebe Kayıtları    
 • Dahilde İşleme Rejimi Muhasebe Kayıtları    
 • Geçici İthalat Rejimi Muhasebe Kayıtları    
 • Hariçte İşleme Rejimi Muhasebe Kayıtları    
 • İhracat Rejimi Muhasebe Kayıtları           
 • KDV ve ÖTV İle İlgili Muhasebe Kayıtları        
 • Uluslararası Teslim Şekilleri ve Muhasebe Kayıtları
 • Ödeme Şekilleri ve Muhasebe Kayıtları 
 • Geri Verme veya Kaldırma Muhasebe Kayıtları    
 • Gümrük İdaresince Yapılan Ek Tahakkuk ve Cezaların Muhasebe Kayıtları
 • Tasfiyelik Hale Gelen Malların Muhasebe Kayıtları    
 • Gümrükte Zayi Olan Malların Muhasebe Kayıtları